استرس و آلزایمر

مطالعات جدیدی که در مجله Alzheimer's disease and associated disorder منتشر شده است، نشان می دهد که استرس طولانی مدت احتمال ابتلا به اختلالات شناختی از جمله آلزایمر را افزایش می دهد.
به گفته انجمن آلزایمر، حدود 5/3 میلیون نفر آمریکایی از بیماری آلزایمر رنجمی برند و پیش بینی می شود تا سال 2050 تعداد مبتلایان به آلزایمر به 7/1 میلیون نفر می رسد. محققان بمنظور بررسی میزان استرس، تعداد 500 سالمند بالای 70 سال را بمدت 3 سال مورد پیگیری قرار دادند. سپس وضعیت خلقی و استرس درک شده افراد مورد پژوهش را با استفاده از مقیاس درک استرس که طیفی بین 0 تا 56 داشت، مورد ارزیابی قرار دادند و هر چه این عدد بالاتر باشد احتمال ابتلا به اختلالات شناختی از جمله آآلزایمر بیش تر است.
استفاده از راهکارهای کنترل استرس نه تنها در ارتقای روان سالمندان موثر است بلکه احتمال ابتلا به بیماری های آلزایمر را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

استرس و آلزایمر
  • سم گستر افق