بهبود کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از قلب هوشمند

پژوهشگران در حال تلاش برای ساخت قلب هوشمند برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها و تجهیزات پزشکی پیش از عرضه به بازار بمنظور به حداقل رساندن صدمات و خطرات ممکن به انسان ها هستند. در این پژوهش، دانشمندان با پیروی از فرمول ها و قواعد بسیار پیشرفته و پیچیده ریاضی سعی می کنند تا بتوانند رفتارها و شرایط یک قلب واقعی را بطور کامل شبیه سازی کنند تا امکان دسترسی به اطلاعات لازم در حداقل زمان بمنظور جلوگیری از آسیب های انسانی را فراهم نمایند.


قلب هوشمند همچنین براساس گفته های محققان تمامی مراکز پزشکی، مراکز درمانی و آزمایشگاه ها می توانند از این قلب مصنوعی برای سنجش کیفیت تجهیزات موجود نیز استفاده کنند تا هرچه سریعتر به بهبود درمان کمک کنند و در پرداخت هزینه های هنگفت جهت تهیه وسایل و تجهیزات صرفه جویی کنند. این قلب هوشمند تاثیرات و خروجی دستگا ه ها را در قلب انسان مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و بدین ترتیب از آسیب های ناشی از دستگاه های پزشکی بر انسان جلوگیری می کند.
  • سم گستر افق