بیماری افسردگی و درمان جدید

پژوهشگران در تحقیقات بالینی بر روی افراد مبتلا به افسردگی دریافته اند که سطوح نوعی مولکول بنام miR - 1202 در مغز مبتلایان کمتر است.
miR1202 نوعی از mirRNA می باشد که در مغز انسان و پستانداران یافت می شودو در تنظیم ژن گیرنده گلوتامات که در تولید انتقال دهنده های عصبی مهم مانند سروتونین و دوپامین نقش دارد، موثر است. بنابراین این مولکول تولید انتقال دهنده های عصبی را کنترل می کند.
همچنین از یافته های مهم پژوهشگران می توان به ارتباط بین میزان تولید این مولکول در مغز با اثرات داروهای ضدافسردگی اشاره کرد. بررسی ها حاکی از آنست که ضدافسردگی ها سطوح این مولکول را تغییر می دهند. پیش از شروع بررسی ها، محققان دریافتند در مغز افرادی که داروی ضدافسردگی سیتالوپرام مصرف می کردند در مقایسه با مغز افراد سالم، سطوح این مولکول پایین است اما در پایان این مطالعه مشخص شد با پیشرفت درمان میزان miR1202 افزایش یافت.این کشف می‌تواند هدف بالقوه‌ای برای طراحی درمان های ضدافسردگی موثرتر و جدید باشد.


بیماری افسردگی و درمان جدید
  • سم گستر افق