درمان جدید دیابت با استفاده از پروتئین کبدی

مطالعات جدید در مرکز دیابت جاسلین حاکی از آنست که استفاده از پروتئین کبدی می تواند به تسریع رشد سلول های بتا کمک کند و تولید سلول های بتای کاربردی تر در درمان انواع سلول ها حیاتی می باشد.

پژوهشگران به منظور بررسی دقیق تر عملکرد این پروتئین ها که serpinb1 نام دارند توانایی تولید این پروتئین را در موش ها با روش مهندسی ژنتیک از بین بردند در نتیجه رشد سلول های بتا کاهش یافت.
همچنین دانشمندان دانشگاه هاروارد با روش مهندسی ژنتیک نشان دادنددر خون موش هایی که مقاومت به انسولین وجود داردمیزان SERPINB1 بالاتر است.


دانشمندان موفق به ساخت مدل سنتتیک این پروتئین شده اند که افزایش سلول های بتا با استفاده از این مدل، باعث شد تا مقدار انسولین به حد طبیعی برسد. با توجه به اینکه چگونگی تاثیر یک ترکیب خارجی بر بافت های بدن به مدت زمان بیش تری نیاز دارد، لذا درمان دیابت با استفاده از پروتئینی که بطور طبیعی در خون انسان برای رشد سلول های بتا وجود دارد، مزایای منحصر بفردی دارد.


درمان جدید دیابت با استفاده از پروتئین کبدی
  • سم گستر افق