استخدام بهیار 25 مهر 95

تعدادی کمک بهیار
تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست , مرکز پزشکی سلامت اول
داخلي 210 27630 - 021

با حقوق عالی و بیمه
با حقوق عالی و بیمه
با حقوق عالی و بیمه , بهیاروکمک بهیار خانم وآقا , جهت کاردر مرکز سالمندان
88791680 ـ 88791876

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد
66491380 ـ 44267908

( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد
42881000

به یک بهیار خانم با مدرک
به یک بهیار خانم با مدرک
به یک بهیار خانم با مدرک , جهت شیفت شب درمانگاه , نیازمندیم
55182670

دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید . , پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار
86704561
  • سم گستر افق