استخدام بهیار 13 مهر 95


( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد
42881400با سابقه کارجهت عصر و شب
با سابقه کارجهت عصر و شب , در بیمارستان خصوصی , سوپروایزر بالینی
66743057با روابط عمومی بالا
با روابط عمومی بالا , بهیار ، پرستار ، ماما (خانم) , جهت همکاری در کلینیک
شهرک غرب 88561988کارشناس پرستاری یا مامایی
کارشناس پرستاری یا مامایی , جهت تصدی مسئول شیفت , در مرکز سالمندان دروس
26650772 و 26650798استخدام پرستار بهیار
استخدام پرستار بهیار , تکنسین فوریت‏های پزشکی , وهوشبری آقا در مرکز اورژانس
88610615پرستارخانم باسابقه بالای5سال
پرستارخانم باسابقه بالای5سال , باحقوق عالی برای بخشهای ویژه , جهت بیمارستان خصوصی
66743057پرستارخانم باسابقه بالای5سال
پرستارخانم باسابقه بالای5سال , باحقوق عالی برای بخشهای NICU , وPICUجهت بیمارستان خصوصی
66743057پرستار، ماما، بهیار
پرستار، ماما، بهیار , جهت اپراتور لیزر در کلینیک زیبایی , و کمک پرستار خانم
صادقيه: 44976120بعنوان کمک پرستار پس ازکارورزی
بعنوان کمک پرستار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد , علاقمندا ن کاردرمراکزدرمانی
66490136 ـ 44293872به یکنفر آقا
به یکنفر آقا , جهت پرستاری از آقای سالمند , نیازمندیم
09123937742آشنابه اعتباربخشی باسابقه کار
آشنابه اعتباربخشی باسابقه کار , جهت بیمارستان خصوصی , سرپرستارخانم جهت بخشICU
6674305710 الی14 محدوده م امام حسین
10 الی14 محدوده م امام حسین , پرستار ، بهیار ، ماما , جهت مرکز ترک اعتیاد
33798591
  • سم گستر افق