استخدام بهیار 26 مهر 95

2 نفر بهیار خانم جهت
2 نفر بهیار خانم جهت , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم , همکاری دردرمانگاه اختیاریه
09121405809و09122040509

بهیار خانم و آقا با مدرک
بهیار خانم و آقا با مدرک
بهیار خانم و آقا با مدرک , دانشگاهی با حقوق مکفی در , درمانگاه آرامش بوستان - نسیم شهر
09122029132

بهیار ، کاردان اتاق عمل
بهیار ، کاردان اتاق عمل
بهیار ، کاردان اتاق عمل , جهت کلینیک ترک اعتیاد(شیفت عصر) , هوشبری ، مامایی
66901193

جهت آسایشگاه سالمندان
جهت آسایشگاه سالمندان
جهت آسایشگاه سالمندان , مراقب خانم , واقع در شهریار نیازمندیم
88836859

به یک پرستار ، بهیار
به یک پرستار ، بهیار
به یک پرستار ، بهیار , ماما خانم نیازمندیم
2 الي 33123031 33120120

( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد
42881000

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد
66491380 ـ 44267908

آقا جهت کلینیک ترک اعتیاد
آقا جهت کلینیک ترک اعتیاد
آقا جهت کلینیک ترک اعتیاد , بهیار،پرستار یا کاردان‏بیهوشی , شیفت صبح با حقوق‏مکفی نیازمندیم
09354774702و44786438

تزریقات خانم بامدرک معتبرمیباشد
تزریقات خانم بامدرک معتبرمیباشد
تزریقات خانم بامدرک معتبرمیباشد , درمانگاه استخر واقع درمیدان , رازی، نیازمندهمکاری بابهیار
2 - 55641281

نیازمندیم
نیازمندیم
نیازمندیم , یکنفر بهیار یا پرستار خانم , یا ماما جهت کاردر درمانگاه
44074448

بهیار و مددکار
بهیار و مددکار
بهیار و مددکار , محدوده آذری نیازمندیم , ماما یا پرستار
09365759001

دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید . , پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار
86704561

بهیارجهت کلینیک
بهیارجهت کلینیک
بهیارجهت کلینیک , ترک اعتیادشیفت عصر , محدوده افسریه نیازمندیم
33656634
  • سم گستر افق