استخدام دندانپزشک 26 مهر 95(بهترین نقطه افسریه)
(بهترین نقطه افسریه) , با پروانه تهران نیازمندیم , به یک دندانپزشک
33152721 و 09125591841


, نیازمندیم , همکار دندانپزشک
09901873354

تهران ، جهت کار در مجموعه
تهران ، جهت کار در مجموعه
تهران ، جهت کار در مجموعه , دندانپزشکی باتراکم بیماربسیاربالا , متخصص درمان ریشه باپروانه
09123957525

»» شنبه دوشنبه چهارشنبه ««
»» شنبه دوشنبه چهارشنبه ««
»» شنبه دوشنبه چهارشنبه «« , دندانپزشک با پروانه تهران , محدوده منیریه نیازمندیم
09376974747

دندانپزشک آقا با پروانه تهران
دندانپزشک آقا با پروانه تهران
دندانپزشک آقا با پروانه تهران , دندانپزشکی فعال (مجیدیه جنوبی) , شیفت عصر جهت مطب
22309909

دنداپزشک آقا باپروانه
دنداپزشک آقا باپروانه
دنداپزشک آقا باپروانه , روز وشب محدوده میدان ولیعصر , فقط پذیرش بیمه بادرصد بالا
09122994618و09198197560

جهت همکاری در کلینیک
جهت همکاری در کلینیک
جهت همکاری در کلینیک , دندانپزشکی ( با حجم بالای بیمار ) , متخصص اندو
36564200 - 026

اپراتورپزشکی کاربادستگاه لیزر
اپراتورپزشکی کاربادستگاه لیزر
اپراتورپزشکی کاربادستگاه لیزر , دندانپزشک،دستیاردندانپزشک , و پذیرش محدوده پارک وی نیازمندیم
09122996004

(تماس عصرها)
(تماس عصرها)
(تماس عصرها) , به یک دندانپزشک , جهت شیفت شب , دندانپزشکی باتجربه کاری , نیازمندیم. محدوده نسیم شهر , یا دانشجوی سال آخر
09367863644

به یک دندانپزشک عمومی
به یک دندانپزشک عمومی
به یک دندانپزشک عمومی , دارای پروانه مطب تهران , ریشه،دارای پروانه مطب تهران , نیازمندیم , ویکنفر دندانپزشک متخصص
88738644 88178610

جهت استان بوشهر و شهر ورامین
جهت استان بوشهر و شهر ورامین
جهت استان بوشهر و شهر ورامین , دندانپزشک , فارغ التحصیل داخل کشور
( تماس 14 تا 22 ) 22649364

از2نفردندانپزشک عمومی
از2نفردندانپزشک عمومی
از2نفردندانپزشک عمومی , باپروانه تهران جهت شیفت , صبح و عصردعوت به همکاری می نماید
ميدان شهدا 33511908

جهت کلینیکی در سعادت آباد
جهت کلینیکی در سعادت آباد
جهت کلینیکی در سعادت آباد , دارای پروانه مطب تهران , دندانپزشک - شیفت صبح
88684662

باپروانه تهران یا دائم
باپروانه تهران یا دائم
باپروانه تهران یا دائم , جهت مطبی فعال (یافت آباد) , دندانپزشک
09125900789

کلینیک امتیاز120جهت رامهرمزوایذه
کلینیک امتیاز120جهت رامهرمزوایذه
کلینیک امتیاز120جهت رامهرمزوایذه , دریافتی بالا،اسکان،بلیط هوایی با , دندانپزشک آقا با پروانه
09122215318و09198197560

با حداقل 3سال سابقه کار
با حداقل 3سال سابقه کار
با حداقل 3سال سابقه کار , به 2نفر دندانپزشک , جهت شیفت عصر - پاکدشت
36025686

دندانپزشک جهت همکاری در
دندانپزشک جهت همکاری در
دندانپزشک جهت همکاری در , نیازمندیم ( سالانه60 امتیازی ) , یک مرکز فعال واقع دررباط کریم
09129217288

از دندانپزشک خانم و آقا
از دندانپزشک خانم و آقا
از دندانپزشک خانم و آقا , با سابقه کار , دعوت به همکاری می شود
33439873

( چهارراه مجیدیه )
( چهارراه مجیدیه )
( چهارراه مجیدیه ) , با پروانه تهران , دندانپزشک
09125065158 - 22538092

به یک نفر دندانپزشک خانم
به یک نفر دندانپزشک خانم
به یک نفر دندانپزشک خانم , جهت شیفت بعد ازظهر , نیازمندیم
88542658

دندانپزشک آقا با پروانه تهران
دندانپزشک آقا با پروانه تهران , دندانپزشکی فعال (مجیدیه جنوبی) , شیفت عصر جهت مطب
22309909

دندانپزشک باتجربه
دندانپزشک باتجربه
دندانپزشک باتجربه , شیفت صبح - ارسال رزومه : , و آشنا به امور بیمه , و رسیدگی به اسناد پزشکی
( داخلي 107 ) 88696909 فکس : 88560113 info@phpco.ir

(بهترین نقطه افسریه)
(بهترین نقطه افسریه)
(بهترین نقطه افسریه) , با پروانه تهران نیازمندیم , به یک دندانپزشک
33152721 و 09125591841

باپروانه حومه تهران
باپروانه حومه تهران
باپروانه حومه تهران , به یک دندانپزشک آقا یا خانم , نیازمندیم
09127376717

( چهارراه مجیدیه )
( چهارراه مجیدیه )
( چهارراه مجیدیه ) , با پروانه تهران , دندانپزشک
09125065158 - 22538092

تهران ، جهت کار در مجموعه
تهران ، جهت کار در مجموعه
تهران ، جهت کار در مجموعه , دندانپزشکی باتراکم بیماربسیاربالا , متخصص درمان ریشه باپروانه
09123957525

باپروانه دائم تهران جهت درمانگاه
باپروانه دائم تهران جهت درمانگاه
باپروانه دائم تهران جهت درمانگاه , دندانپزشکی مجهز،درستاری شمالی , مسئول فنی دندانپزشک
09120386512 - 44009735

کلینیک دندانپزشکی بسیارفعال
کلینیک دندانپزشکی بسیارفعال
کلینیک دندانپزشکی بسیارفعال , با پروانه تهران , متخصص اندو جهت
09123572536

به همکار دندانپزشک
به همکار دندانپزشک
به همکار دندانپزشک , جهت کار در کلینیک دندانپزشکی , فعال در فردیس کرج نیازمندیم
09124612575 - 02636511990

به یک نفر دندانپزشک خانم
به یک نفر دندانپزشک خانم
به یک نفر دندانپزشک خانم , جهت شیفت بعد ازظهر , نیازمندیم
88542658

دندانپزشک جهت همکاری در
دندانپزشک جهت همکاری در
دندانپزشک جهت همکاری در , نیازمندیم ( سالانه60 امتیازی ) , یک مرکز فعال واقع دررباط کریم
09129217288

به صورت درصدی یا اجاره
به صورت درصدی یا اجاره
به صورت درصدی یا اجاره , جهت مطب لوکس ومجهزبا6سال سابقه , دندانپزشک با پروانه پاکدشت
09127616079

با حداقل 3سال سابقه کار
با حداقل 3سال سابقه کار
با حداقل 3سال سابقه کار , به 2نفر دندانپزشک , جهت شیفت عصر - پاکدشت
36025686

کار جهت شیفت عصردرمانگاه فعال
کار جهت شیفت عصردرمانگاه فعال
کار جهت شیفت عصردرمانگاه فعال , داخل کشوربا حداقل5 سال سابقه , دندانپزشک فارغ التحصیل
09123855384

از دندانپزشک خانم و آقا
از دندانپزشک خانم و آقا
از دندانپزشک خانم و آقا , با سابقه کار , دعوت به همکاری می شود
33439873

جهت کلینیکی در سعادت آباد
جهت کلینیکی در سعادت آباد
جهت کلینیکی در سعادت آباد , دارای پروانه مطب تهران , دندانپزشک - شیفت صبح
88684662

دندانپزشک با پروانه تهران
دندانپزشک با پروانه تهران
دندانپزشک با پروانه تهران , و شب در درمانگاه فعال نیازمندیم , یا تبصره 7 جهت شیفت عصر
09304598094

در شهر اندیشه
در شهر اندیشه
در شهر اندیشه , عمومی و متخصص , نیاز به همکار دندانپزشک
09123800065

( با حجم بالای بیمار )
( با حجم بالای بیمار )
( با حجم بالای بیمار ) , جهت همکاری درکلینیک دندانپزشکی , دندانپزشک عمومی
36541212 - 026

کلینیک بهسان صادقیه
کلینیک بهسان صادقیه
کلینیک بهسان صادقیه , ارتودنسی و جراح فک و اندو , دندانپزشک عمومی و متخصص
09303248810
  • سم گستر افق