استخدام ماما 13 مهر 95جهت مطب نیازمندیم
جهت مطب نیازمندیم , یکنفر کاردان , یا کارشناس ماما
09015575278جهت مرکز جراحی ، شیفت عصر
جهت مرکز جراحی ، شیفت عصر , خانم ماما , سهروردی شمالی هویزه شرقی پ 54
7 و 88738196تکنسین اتاق عمل و بیهوشی
تکنسین اتاق عمل و بیهوشی , جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر) , همکار خانم پرستار ، ماما
خيابان دولت 22775350کلینیک فعال نیازمندیم
کلینیک فعال نیازمندیم , به کارشناس ماما با سابقه , و متخصص زنان در
09123305102 - 66828570کارشناس مامایی
کارشناس مامایی , جهت پایگاه بهداشت , یا بهداشت خانواده
09127283964
  • سم گستر افق