استخدام ماما 28 مهر 95
جهت تصدی مسئول شیفت
در مرکز سالمندان دروس , جهت تصدی مسئول شیفت , کارشناس پرستاری یا مامایی ,
26650772 و 26650798

جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر)
جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر)
همکار خانم پرستار ، ماما , جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر) , تکنسین اتاق عمل و بیهوشی ,
خيابان دولت 22775350

با سابقه کار پرستاری
با سابقه کار پرستاری
مرکزدرمانی معتبرمنطقه 11 , با سابقه کار پرستاری , کارشناس مامایی ,
09213202823

جهت بیمارستان خصوصی
جهت بیمارستان خصوصی
ماما جهت بلوک زایمان , جهت بیمارستان خصوصی , با سابقه کار ,
66743057

شیف صبح و عصر
شیف صبح و عصر
ماما ، پرستار ، بهیار خانم , شیف صبح و عصر , کلینیک MMT تهرانپارس ,
77744668

دعوت به همکاری مینماید،داخلی 124
دعوت به همکاری مینماید،داخلی 124
وبهیاردارای مدرک جهت شیفت شب , دعوت به همکاری مینماید،داخلی 124 , درمانگاه باسابقه ازپزشک عمومی ,
09358912999و55144999

و بهداشت جهت پایگاه سلامت
و بهداشت جهت پایگاه سلامت
واقع در باقرشهر نیازمندیم , و بهداشت جهت پایگاه سلامت , کاردان و کارشناس ماما ,
09123080352و55231084جهت تصدی مسئول شیفت
در مرکز سالمندان دروس , جهت تصدی مسئول شیفت , کارشناس پرستاری یا مامایی ,
26650772 و 26650798

جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر)
جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر)
همکار خانم پرستار ، ماما , جهت کلینیک ترک اعتیاد( صبح وعصر) , تکنسین اتاق عمل و بیهوشی ,
خيابان دولت 22775350

با سابقه کار پرستاری
با سابقه کار پرستاری
مرکزدرمانی معتبرمنطقه 11 , با سابقه کار پرستاری , کارشناس مامایی ,
09213202823

جهت بیمارستان خصوصی
جهت بیمارستان خصوصی
ماما جهت بلوک زایمان , جهت بیمارستان خصوصی , با سابقه کار ,
66743057

شیف صبح و عصر
شیف صبح و عصر
ماما ، پرستار ، بهیار خانم , شیف صبح و عصر , کلینیک MMT تهرانپارس ,
77744668

دعوت به همکاری مینماید،داخلی 124
دعوت به همکاری مینماید،داخلی 124
وبهیاردارای مدرک جهت شیفت شب , دعوت به همکاری مینماید،داخلی 124 , درمانگاه باسابقه ازپزشک عمومی ,
09358912999و55144999

و بهداشت جهت پایگاه سلامت
و بهداشت جهت پایگاه سلامت
واقع در باقرشهر نیازمندیم , و بهداشت جهت پایگاه سلامت , کاردان و کارشناس ماما ,
09123080352و55231084
  • سم گستر افق