استخدام پزشک عمومی 20 شهریور 95
پزشک مسئول فنی MMT
پزشک مسئول فنی MMT , تهرانسر شیفت صبح , و شادآباد شیفت عصر نیازمندیم
09379040073

پزشک عمومی جهت کاردر :
پزشک عمومی جهت کاردر :
پزشک عمومی جهت کاردر : , درمانگاه شبانه روزی امیر (بومهن)
76234908 09126438269

از یکنفر پزشک عمومی خانم
از یکنفر پزشک عمومی خانم
از یکنفر پزشک عمومی خانم , دارای مجوز مطب تهران , دعوت به همکاری می نماییم
66517114 و 66514077

پزشک داخلی باتجربه
پزشک داخلی باتجربه
پزشک داخلی باتجربه , جهت شیفت عصر نیازمندیم , درمانگاه هستی
83 - 66592082

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , جهت شیفت شب درمانگاه , واقع در میدان ونک
(داخلي4) 1و88770000

35سال جهت مدیریت نیازمندیم
35سال جهت مدیریت نیازمندیم
35سال جهت مدیریت نیازمندیم , پزشک خانم ترجیحا کمتر از , ارسال رزومه:
Yousefi@dmngo.ir

پرستار دعوت به همکاری می نماید
پرستار دعوت به همکاری می نماید
پرستار دعوت به همکاری می نماید , مرکز ارائه خدمات بالینی در , منزل از پزشک ، فیزیوتراپ
44722061

با پروانه تهران جهت کاردرمطب
با پروانه تهران جهت کاردرمطب
با پروانه تهران جهت کاردرمطب , به یک نفر پزشک عمومی , زیبایی واقع درشمس آباد نیازمندیم
09128306855

پزشکان در شهرری
پزشکان در شهرری
پزشکان در شهرری , و بهیارخانم جهت ساختمان , پزشک عمومی
09016116532

2شیفت در هفته،باپروانه مطب
2شیفت در هفته،باپروانه مطب
2شیفت در هفته،باپروانه مطب , پزشک عمومی , «سهروردی جنوبی»
77506283

پزشک MMT
پزشک MMT
پزشک MMT , ترک اعتیاد , جهت مسئول فنی
33789535


, پزشک جانشین مطب , جنوب غرب تهران
09122188134


, آشنابه امور پوست یا متخصص , نیاز به همکاری با پزشک عمومی
(محدوده ونک)6 - 88641864

MMT در چیذرشیفت عصر
MMT در چیذرشیفت عصر
MMT در چیذرشیفت عصر , پزشک مسئول فنی جهت مرکز , و خ دماوند شیفت صبح نیازمندیم
09379040073

پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی , جهت کلینیک ترک اعتیاد , شیفت عصر
09127388155 - 44081786

پزشک عمومی جهت همکاری
پزشک عمومی جهت همکاری
پزشک عمومی جهت همکاری , با پروانه باغستان شهریار , درساختمان پزشکان
65237486 - 09393833038

پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است , کلینیک فعال و شبانه روزی , دراسلامشهر تعدادی
09123212282و 56143272

پزشک عمومی با پروانه مطب
پزشک عمومی با پروانه مطب
پزشک عمومی با پروانه مطب , در شهرری نیازمندیم
09125266224 33379384

, پزشک جانشین مطب , جنوب غرب تهران
09122188134

عمومی جهت شیفت صبح وعصرمی باشد
عمومی جهت شیفت صبح وعصرمی باشد
عمومی جهت شیفت صبح وعصرمی باشد , مرکز جراحی درشهرری , نیازمندمسئول فنی ترجیحاپزشک
09351307679

پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی , محدوده میدان آزادی , مرکز MMT
09108368550

پزشک MMT
پزشک MMT
پزشک MMT , ترک اعتیاد , جهت مسئول فنی
33789535

پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است , کلینیک فعال و شبانه روزی , دراسلامشهر تعدادی
09123212282و 56143272

ساختمان پزشکان باسابقه20
ساختمان پزشکان باسابقه20
ساختمان پزشکان باسابقه20 , ساله به پزشک عمومی و پزشک جهت , معاینه چشم رانندگان شیفت عصر
09121066802 - 66551517

در محدوده فردیس
در محدوده فردیس
در محدوده فردیس , پزشک عمومی خانم باپروانه کرج , دعوت به همکاری
02636664412 - 09129410839

با حقوق بالا نیازمندیم
با حقوق بالا نیازمندیم
با حقوق بالا نیازمندیم , ترم دوم یا اول- پاره وقت , دانشجوی پزشکی-دندانپزشکی
09125783968

پزشک عمومی باتجربه
پزشک عمومی باتجربه
پزشک عمومی باتجربه , جهت مجتمع پزشکی , واقع در یوسف آباد نیازمندیم
88014793

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , جهت شیفت شب درمانگاه , واقع در میدان ونک
(داخلي4) 1و88770000


, آشنابه امور پوست یا متخصص , نیاز به همکاری با پزشک عمومی
(محدوده ونک)6 - 88641864

پزشک عمومی با پروانه مطب
پزشک عمومی با پروانه مطب
پزشک عمومی با پروانه مطب , در شهرری نیازمندیم
09125266224 33379384

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس , جهت مرکز MMT
77865308

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , جهت مطب بسیار فعال در قرچک
09195916817 36149649

همکاری در کلینیک لیزر پوست
همکاری در کلینیک لیزر پوست
همکاری در کلینیک لیزر پوست , پزشک عمومی خانم جهت , بدون نیاز به پروانه مطب
88202029

پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی , جهت مرکزترک اعتیاد باشرایط , واقعا مناسب باتعداد15نفربیمار
09354197777 ـ 09127702732

2شیفت در هفته،باپروانه مطب
2شیفت در هفته،باپروانه مطب
2شیفت در هفته،باپروانه مطب , پزشک عمومی , «سهروردی جنوبی»
77506283

35سال جهت مدیریت نیازمندیم
35سال جهت مدیریت نیازمندیم
35سال جهت مدیریت نیازمندیم , پزشک خانم ترجیحا کمتر از , ارسال رزومه:
Yousefi@dmngo.ir

به یک پزشک عمومی جهت
به یک پزشک عمومی جهت
به یک پزشک عمومی جهت , در شهرستان نور نیازمندیم , مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی
09113201493

پزشک عمومی جهت
پزشک عمومی جهت
پزشک عمومی جهت , صبح وعصرمحدوده مشیریه , مسئول فنی شیفت های
09121985830و33865563


پزشک عمومی با پروانه مطب
پزشک عمومی با پروانه مطب , در شهرری نیازمندیم
09125266224 33379384

ساعت کار 13 الی 16
ساعت کار 13 الی 16
ساعت کار 13 الی 16 , محدوده تهرانسر , مسئول فنی MMT
44044441

35سال جهت مدیریت نیازمندیم
35سال جهت مدیریت نیازمندیم
35سال جهت مدیریت نیازمندیم , پزشک خانم ترجیحا کمتر از , ارسال رزومه:
Yousefi@dmngo.ir

( پنجشنبه ها ) نیازمندیم
( پنجشنبه ها ) نیازمندیم
( پنجشنبه ها ) نیازمندیم , پزشک عمومی جهت کار در , مجتمع پزشکی فعال
55226484

MMT در چیذرشیفت عصر
MMT در چیذرشیفت عصر
MMT در چیذرشیفت عصر , پزشک مسئول فنی جهت مرکز , و خ دماوند شیفت صبح نیازمندیم
09379040073

پزشک MMT
پزشک MMT
پزشک MMT , ترک اعتیاد , جهت مسئول فنی
33789535

از ساعت 8 الی 16 نیازمندیم
از ساعت 8 الی 16 نیازمندیم
از ساعت 8 الی 16 نیازمندیم , مرکز MMT ، دوشیفت , مسئول فنی جهت
ستارخان 09393535450

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , جهت شیفت شب درمانگاه , واقع در میدان ونک
(داخلي4) 1و88770000


, پزشک جانشین مطب , جنوب غرب تهران
09122188134

در محدوده فردیس
در محدوده فردیس
در محدوده فردیس , پزشک عمومی خانم باپروانه کرج , دعوت به همکاری
02636664412 - 09129410839

پزشک با مدرک MMT
پزشک با مدرک MMT
پزشک با مدرک MMT , شیفت عصر (باقر شهر )
09127796718 55233211

ساختمان پزشکان باسابقه20
ساختمان پزشکان باسابقه20
ساختمان پزشکان باسابقه20 , ساله به پزشک عمومی و پزشک جهت , معاینه چشم رانندگان شیفت عصر
09121066802 - 66551517


, جهت تالیف کتابهای پزشکی , نویسنده و پژوهشگر
88309746

در خیابان آذربایجان
در خیابان آذربایجان
در خیابان آذربایجان , عصر روزهای شنبه تا 4شنبه , مسئول فنی دوره‎دیدهMMT
09195403850

پزشک یا انترن خانم
پزشک یا انترن خانم
پزشک یا انترن خانم , صاحبقرانیه , همکاری در مطب زیبایی
26124910 و 22822638


, آشنابه امور پوست یا متخصص , نیاز به همکاری با پزشک عمومی
(محدوده ونک)6 - 88641864

عمومی جهت شیفت صبح وعصرمی باشد
عمومی جهت شیفت صبح وعصرمی باشد
عمومی جهت شیفت صبح وعصرمی باشد , مرکز جراحی درشهرری , نیازمندمسئول فنی ترجیحاپزشک
09351307679

پزشک عمومی باتجربه
پزشک عمومی باتجربه
پزشک عمومی باتجربه , جهت مجتمع پزشکی , واقع در یوسف آباد نیازمندیم
88014793

پزشک خانم بامدرک MMT
پزشک خانم بامدرک MMT
پزشک خانم بامدرک MMT , جهت کلینیک ترک اعتیاد , محدوده شرق تهران نیازمندیم
09212350614
  • درج تبلیغات و اگهی