استخدام پزشک عمومی 23 شهریور 95
3 تا 6 روز در هفته
3 تا 6 روز در هفته , پزشک عمومی خانم , ساعت 17 الی 20
09128099487

پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی
پزشک مسئول فنی , جهت مرکز MMT , شیفت صبح و عصر نیازمندیم
66308724

3 سال سابقه پروانه تهران
3 سال سابقه پروانه تهران
3 سال سابقه پروانه تهران , پزشک عمومی باحداقل , مرکزدرمانی معتبرمنطقه11
09213202823

پزشک ، پرستار ، روانشناس
پزشک ، پرستار ، روانشناس
پزشک ، پرستار ، روانشناس , حقوق توافقی،جمالزاده تقاطع‎نصرت , همکار MMT
09128059924و76341907

باپروانه رباط کریم باشرایط خوب
باپروانه رباط کریم باشرایط خوب
باپروانه رباط کریم باشرایط خوب , به یک پزشک عمومی , جهت مجتمع پزشکی آریا نیازمندیم
09126492968 - 56214519

پزشک عمومی با پروانه‎مطب
پزشک عمومی با پروانه‎مطب
پزشک عمومی با پروانه‎مطب , چشم پزشک در درمانگاه , جنوب تهران نیازمندیم (پربیمار)
09362589368و55841694

پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است , کلینیک فعال و شبانه روزی , دراسلامشهر تعدادی
09123212282و 56143272

باشرایط مناسب در بهبهان
باشرایط مناسب در بهبهان
باشرایط مناسب در بهبهان , جذب پزشک عمومی , و دندانپزشک
09173445716

( MMT ) جاده ساوه - بهارستان
( MMT ) جاده ساوه - بهارستان
( MMT ) جاده ساوه - بهارستان , پزشک مسئول فنی جهت مرکز , درمان سوء مصرف مواد
56748716

جهت شیفت صبح
جهت شیفت صبح
جهت شیفت صبح , دکترمسئول‎فنی MMT , نیازمندیم
09125995094 - 77746700

به تعدادی پزشک عمومی آقا
به تعدادی پزشک عمومی آقا
به تعدادی پزشک عمومی آقا , جهت درمانگاه شبانه‎ روزی , درمنطقه پاکدشت‎ورامین نیازمندیم
09121097977

پزشک عمومی خانم
پزشک عمومی خانم
پزشک عمومی خانم , جهت کار پوست و مو , درمرکز تخصصی وجراحی ارم
44762201 - 44759962

پزشک عمومی باپروانه تهران
پزشک عمومی باپروانه تهران
پزشک عمومی باپروانه تهران , جهت کاردردرمانگاهی , واقع درنارمک نیازمندیم
77911450 - 77922728

پزشک عمومی خانم
پزشک عمومی خانم
پزشک عمومی خانم , با تجربه در تغذیه , ترجیحا ساکن غرب تهران نیازمندیم
44482060

پزشک مسئول فنی جهت
پزشک مسئول فنی جهت
پزشک مسئول فنی جهت , شیفت صبح وعصر(مترودروازه دولت) , مرکزMMT و بهیار ،پرستار و ماما
09199006383 ـ 88849337

2شیفت در هفته،باپروانه مطب
2شیفت در هفته،باپروانه مطب
2شیفت در هفته،باپروانه مطب , پزشک عمومی , «سهروردی جنوبی»
77506283

جهت شهرکهریزک،حسن آباد
جهت شهرکهریزک،حسن آباد
جهت شهرکهریزک،حسن آباد , جهت شیفت شب درمانگاه , نیاز به پزشک عمومی
56225252

پزشک مسئول فنی خانم
پزشک مسئول فنی خانم
پزشک مسئول فنی خانم , محدوده ستارخان (تماس11تا16) , مطب MMT شیفت عصر
44280354

پزشک عمومی ،پوست
پزشک عمومی ،پوست
پزشک عمومی ،پوست , زنان و... جهت ساختمان پزشکان , نیازمندیم
09121932018 - 44780622

پزشک عمومی جهت
پزشک عمومی جهت
پزشک عمومی جهت , درمانگاه شبانه روزی حومه شهریار , مسئول فنی صبح و عصر
09374318008 - 65463119
  • درج تبلیغات و اگهی