استخدام پزشک عمومی 28 شهریور 95

پزشک عمومی جهت کاردر :
پزشک عمومی جهت کاردر : , درمانگاه شبانه روزی امیر (بومهن)
76234908 09126438269

پزشک عمومی خانم
پزشک عمومی خانم
پزشک عمومی خانم , با پروانه مطب جهت همکاری , در مرکزلیزربانوان-محدوده پاسداران
22580093

( مطب حجامت )
( مطب حجامت )
( مطب حجامت ) , پزشک مسئول خانم یا آقا , کارگر-تقاطع جمهوری( بادرآمدبالا)
09121236762 و 66976205

پزشک عمومی با پروانه تهران
پزشک عمومی با پروانه تهران
پزشک عمومی با پروانه تهران , کیانشهر شعبه 2 سیدالشهداء , جهت شیفت صبح و عصر
09126470928 و 33618434

(پیشوا) پزشک عمومی جهت مسئول
(پیشوا) پزشک عمومی جهت مسئول
(پیشوا) پزشک عمومی جهت مسئول , درمانگاه شبانه روزی فردوس , فنی شب ودندانپزشک نیازمند است
36733221

پزشک عمومی باپروانه جهت
پزشک عمومی باپروانه جهت
پزشک عمومی باپروانه جهت , در درمانگاه نیازمندیم , شیفت شب و ایام تعطیل
77591604 و 77591607

دارای تائیدیه معاینه چشم پزشکی ناجا
دارای تائیدیه معاینه چشم پزشکی ناجا
دارای تائیدیه معاینه چشم پزشکی ناجا , ساختمان پزشکان باسابقه20 , ساله به پزشک عمومی شیفت صبح
09121066802 - 66551517

در خیابان آذربایجان
در خیابان آذربایجان
در خیابان آذربایجان , عصر روزهای شنبه تا 4شنبه , مسئول فنی دوره‎دیدهMMT
09195403850

پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است , کلینیک فعال و شبانه روزی , دراسلامشهر تعدادی
09123212282و 56143272

به یک پزشک عمومی باپروانه
به یک پزشک عمومی باپروانه
به یک پزشک عمومی باپروانه , جهت مجتمع پزشکی , واقع در:پاکدشت نیازمندیم
09120358789

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , با پروانه تهران , جهت درمانگاه نیازمندیم
55366621

12م تومان+پرکیس+ پانسیون
12م تومان+پرکیس+ پانسیون
12م تومان+پرکیس+ پانسیون , اخذ پروانه مطب الزامی است , جذب‎پزشک‎عمومی(‎جنوب‎کشور)
07432271671

پزشک عمومی باپروانه مطب
پزشک عمومی باپروانه مطب
پزشک عمومی باپروانه مطب , تهران جهت کار در درمانگاه , محدوده تهرانپارس نیازمندیم
09191673004


, پزشک دوره دیده , جهت همکاری در کلینیکMMT
09122939231

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , جهت مطب بسیار فعال در قرچک
09195916817 36149649

پزشک عمومی جهت
پزشک عمومی جهت
پزشک عمومی جهت , ساعت14تا20-محدوده مشیریه , شیفت های روزهای فرد
09121985830و33865563

3 سال سابقه پروانه تهران
3 سال سابقه پروانه تهران
3 سال سابقه پروانه تهران , پزشک عمومی باحداقل , مرکزدرمانی معتبرمنطقه11
09213202823

( MMT ) جاده ساوه - بهارستان
( MMT ) جاده ساوه - بهارستان
( MMT ) جاده ساوه - بهارستان , پزشک مسئول فنی جهت مرکز , درمان سوء مصرف مواد
56748716

به تعدادی پزشک عمومی آقا
به تعدادی پزشک عمومی آقا
به تعدادی پزشک عمومی آقا , جهت درمانگاه شبانه‎ روزی , درمنطقه پاکدشت‎ورامین نیازمندیم
09121097977

پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی , باپروانه تهران , محدوده شهران
09121936922

پزشک عمومی نیازمند است
پزشک عمومی نیازمند است , کلینیک فعال و شبانه روزی , دراسلامشهر تعدادی
09123212282و 56143272

پزشک عمومی جهت کاردر :
پزشک عمومی جهت کاردر :
پزشک عمومی جهت کاردر : , درمانگاه شبانه روزی امیر (بومهن)
76234908 09126438269

12م تومان+پرکیس+ پانسیون
12م تومان+پرکیس+ پانسیون
12م تومان+پرکیس+ پانسیون , اخذ پروانه مطب الزامی است , جذب‎پزشک‎عمومی(‎جنوب‎کشور)
07432271671
  • درج تبلیغات و اگهی