استخدام پیراپزشک 17 مهر 95اپتومتریست
اپتومتریست , جهت کار در کرج عظیمیه نیازمندیم
09128626239 32566320 - 026

با حقوق توافقی
با حقوق توافقی
با حقوق توافقی , عینک سازی در سمنان , نیاز به اپتومتریست
09191313765

اپتومتریست جهت همکاری
اپتومتریست جهت همکاری
اپتومتریست جهت همکاری , در کرج در شیفت عصر , نیازمندیم
09159152022

اودیولوژیست در شرق تهران
اودیولوژیست در شرق تهران
اودیولوژیست در شرق تهران , مرکز طب کار نیازمند , وواگذاری اتاقی ازمطب به پیراپزشکان
09122938474

جهت شیفت عصر کلینیک فعال
جهت شیفت عصر کلینیک فعال
جهت شیفت عصر کلینیک فعال , فیزیوتراپیست مسئول فنی , واقع در شهرری (بصورت درصدی)
09121961082

به یک تکنسین پاتولوژی
به یک تکنسین پاتولوژی
به یک تکنسین پاتولوژی , بیمارستان درجه یک نیازمندیم , شیفت صبح جهت
22358873


, کارشناس رادیولوژی خانم , ساکن غرب تهران
44014873

به یک فیزیوتراپ آقا
به یک فیزیوتراپ آقا
به یک فیزیوتراپ آقا , جهت کار در مرکز سالمندان , محدوده دروس نیازمندیم
26650772 و 26650798

بالا درماه-شرق و شمال شرق
بالا درماه-شرق و شمال شرق
بالا درماه-شرق و شمال شرق , جهت کاردرمنزل،باتعدادبیمار , همکارمحترم فیزیوتراپ خانم
44283697

جهت مرکزتوانبخشی معتبر
جهت مرکزتوانبخشی معتبر
جهت مرکزتوانبخشی معتبر , زیر35سال پاره وقت , فیزیوتراپ آقا
شهرک غرب 88366142

آقا نیازمندیم
آقا نیازمندیم
آقا نیازمندیم , فارغ التحصیل فیزیوتراپی
44252429 09122195726

کارشناس علوم آزمایشگاهی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
کارشناس علوم آزمایشگاهی , اختصاصی برای بخش هورمون , با تجربه
(يوسف آباد) 88063473

آزمایشات ایمونوفلورسانس وکاربا
آزمایشات ایمونوفلورسانس وکاربا
آزمایشات ایمونوفلورسانس وکاربا , به یک کارشناس باتجربه مسلط به , میکروسکوپ IF نیازمندیم
09216917243 ـ 82141233

اپتومتریست
اپتومتریست
اپتومتریست , جهت کار در مطبی فعال , نیازمندیم
09125901940 و 33816223
  • سم گستر افق