استخدام پیراپزشک 27 مهر 95


دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید . , پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار
86704561

( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد
42881000

پیراپزشک جهت متادون درمانی
پیراپزشک جهت متادون درمانی
پیراپزشک جهت متادون درمانی , بهیار،فوق دیپلم مامایی یا , صبح و عصر - محدوده رباط کریم
09369167691

تعدادی کمک بهیار
تعدادی کمک بهیار
تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست , مرکز پزشکی سلامت اول
داخلي 210 27630 - 021

2 نفر بهیار خانم جهت
2 نفر بهیار خانم جهت
2 نفر بهیار خانم جهت , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم , همکاری دردرمانگاه اختیاریه
09121405809و09122040509

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد
66491380 ـ 44267908

دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید .
دربیمارستان مشغول شوید . , پس از گذراندن دوره کارورزی , رایگان به عنوان کمک بهیار
86704561

( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان )
( یک ماه آموزش رایگان ) , از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد
42881000

پیراپزشک جهت متادون درمانی
پیراپزشک جهت متادون درمانی
پیراپزشک جهت متادون درمانی , بهیار،فوق دیپلم مامایی یا , صبح و عصر - محدوده رباط کریم
09369167691

تعدادی کمک بهیار
تعدادی کمک بهیار
تعدادی کمک بهیار , روزانه وشبانه روزی نیازمنداست , مرکز پزشکی سلامت اول
داخلي 210 27630 - 021

2 نفر بهیار خانم جهت
2 نفر بهیار خانم جهت
2 نفر بهیار خانم جهت , ترجیحاساکن شمال تهران نیازمندیم , همکاری دردرمانگاه اختیاریه
09121405809و09122040509

ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان
ازعلاقمندان به کاردربیمارستان , به‎عنوان کمک بهیار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد
66491380 ـ 44267908
  • سم گستر افق